Búracie práce

Búracie práce sú našou doménou. Plníme  aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov pričom poskytovanie poradenstva a obhliadok je samozrejmosťou. Pri búracích prácach zabezpečujeme komplexný servis, vrátane likvidácie a odvozu vzniknutého stavebného odpadu.

Búracie práce zahŕňajú:

  • búranie betónových a železobetónových plôch
  • demolácie prízemných objektov
  • odvoz stavebného materiálu
  • úprava skládok a zhŕňanie materiálu
  • nakladanie kontajnerov stavebným odpadom

    Branislav Šťastný
    Vŕtacie práce

Ďalšie možnosti pri búracích prácach:

V prípade potreby, je súčasťou našich služieb aj zabezpečenie mobilnej recyklačnej linky na stavebný odpad. Takáto linka dokáže stavebný odpad, ktorý vznikne pri búracích prácach, zrecyklovať a opäť použiť. Vznikntný stavebný odpad sa „rozomelie“ na príslušnú veľkost / frakciu a znovu použije, obyčajne do základov.

Kontaktný formulár