Referencie

 • Firma Hant – viac ako 8 ročná spolupráca
  Sakmont s.r.o. – viac ako 8 ročná spolupráca
 • Stavebná firma Jaroslav Saibel
 • Obec Sobotište
  Obec Podbranč
  Obec Chvojnica
  Deja 2 s.r.o.
  Barter s.r.o.
  Cesty Nitra a.s.
  Stavebná Firma – Ing. Roman Radočák
  Alchem s.r.o.
  Agroracio Senica, a.s.
  Poľnohospodárske družstvo Sobotište
  veľa drobných investorov a staviteľov
 • Lesy Slovenskej republiky
 • INGOS a.s.
 • AQUASTAV a.s