Zemné práce

Mechanizované zemné práce realizujeme na základe požiadaviek zákazníka s možnosťou využitia poradenstva. U zákazníkov používame naše 2 stavebné stroje MECALAC TLB990 a TEREX TLB890. Naše stavebné stroje sú v plnej výbave, pričom sa ich snažíme pravidelne obnovovať, kontrolovať a servisovať, čo zaručuje ich 100% stav, a tým zároveň predchádzame nečakanému výpadku na stavbe. V prípade neočakávaných okolností sme schopní nasadiť na Vašu stavbu druhý stroj do 24 hodín.

Zemné práce zahŕňajú:

  • základy pre domy (napr. na: rodinné domy, haly, bytovky)
  • základy pre ploty
  • úprava a rozhrnutie materiálu medzi základmi
  • úprava terénu s prípravou podkladu na chodníky, parkoviská atď.
  • výkop jám rôznych rozmerov (napr.: bazény, šachty, pivnice, žumpy, pätky, trativody)
  • výkopy pre čističky odpadových vôd
  • rôzne druhy výkopov, rýh, sondážnych jám (napr.: drážky pre inžinierske siete)
  • pieskovanie a zásyp jám a výkopov
  • úpravy terénu (vyčistenie a zrovnanie pozemku, terénne úpravy,…)
  • hrubé úpravy záhrad

Kontaktný formulár