Ostatné Služby

Ostatné služby – Nákladná doprava

Ako ostatné služby ponúkame tiež autodopravu a dovoz štrkopieskov a iných sypkých aj pevných materiálov najmä: piesok, štrk (rôzne frakcie), makadam, zem, suť, rezivo, palivové drevo, stavebný materiál, lomový kameň, dovoz a vývoz zeminy a stavebnej sute.

Ponúkame taktiež odvoz a uskladnenie zeminy ako aj predaj zeminy pre dorovnanie stavebných pozemkov či iné úpravy podkladu v stavebníctve.

Autodopravu realizujeme našimi vozidlami VOLVO 8X4 a MAN 6X6 sklápacia a pre potreby malých stavieb prívesným vozíkom s nosnosťou 1500kg.

 

Ostatné služby – Zimná údržba parkovísk

Poskytujeme zimnú údržbu parkovísk a odstavných plôch s cieľom odstránenia snehu a poľadovice. Túto službu poskytujeme vo forme pracovnej pohotovosti a práce sú vykonávané podľa potreby alebo na zavolanie, pričom vozidlo nemusí byť vždy k dispozícii.

 

 

Ostatné služby – Vykládka

Vzhľadom na rôzne možnosti využitia našich strojov a schopnosti našich strojníkov, máme skúsenosti aj v nasledujúcich oblastiach.

  • Vykládka, presun, nakládka paliet aj v ťažkých terénoch
  • Vytŕhanie koreňov stromov
  • Možnosť využitia stroja ako malého žeriavu pri stavebných prácach